Đất đai

Đ?̂́? ??̂̀? ??? ???̂̉? ???̛? ??̣̂? ??? ????⛩

Xã Nhơn Hội, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định Ngày đăng: 3 tuần trước
Mức giá 1,1 tỷ
Diện tích -

Thông tin mô tả

???̣?? ????? ???́? ???̂? ?̛? đ?̃? ??̛̀ ?Đ? Đ?̂́? ??̂̀? ???̂̉? ???̛? ??̣̂? - ??? ???̛? ??́ ??̂̉ Đ?̉ ??̛̉ ??̛̃? ??̂? ??̀? ??
+ ????? ???́? đ?̛̣? 1 ( Trong vòng 7 ngày kể từ thời điểm ký HĐ cọc ): 400.000.000tr
+ ????? ???́? đ?̛̣? 2 ( Sau 1 tháng kể từ thời điểm ký HĐ cọc ) 152.000.000tr
+ ????? ???́? đ?̛̣? 3 (Sau 2 tháng kể từ thời điểm ký HĐ cọc ): 152.000.000tr
+ ????? ???́? đ?̛̣? 4 (Sau 3 tháng kể từ thời điểm ký HĐ cọc ): 152.000.000tr
+ ????? ???́? đ?̛̣? 5 (Sau 4 tháng kể từ thời điểm ký HĐ cọc ): 152.000.000tr
✨???̛?? ????? ???́?, ???̣̂? ?̛? đ?̃? ???̂?
hàng cho vay 65% miễn thanh toán và miễn lãi + miễn gốc + miễn phí trả nợ trước hạn trong 24 tháng. Sau 24 tháng bắt đầu thanh toán theo tiến độ với Ngân Hàng.
☎️
Block/Tháp Phân Khu 9
Chiều dài (m) 16
Chiều ngang (m) 5
Giấy tờ pháp lý Đã có sổ